Male hidroelektrarne

Gradnja malih hidroelektrarn je ena od razvojnih perspektiv našega podjetja, saj je hidroenergija nedvomno področje, ki odgovarjajo našim kriterijem ter našemu poslanstvu.
Hidroenergija prav tako odgovarja vašemu interesu – ekološko izhodišče in dobra naložbena priložnost.

Širša regija

Omejili se nismo le na Slovenijo, temveč smo raziskali investicijske ter pravne možnosti na širšem področju. Čeprav bi si želeli v izgradnjo malih hidroelektrarn najprej investirati v Sloveniji in čeprav Slovenija še vedno ostaja dežela, za katero pripravljamo investicijske projekte tudi na področju hidroenergije, smo se odločili, da začnemo s tremi projekti v porečju reke Drine.

Porečje Drine

Drina je mejna reka med Bosno in Hercegovino ter Srbijo in je skupaj s pritoki ena izmed najbolj vodnatih rek na Balkanu. Na njenih rekah, ki so prišle v ožji izbor, smo tri leta izvajali redne monitoringe in meritve vodostaja in se na koncu odločili za naložbo v tri močne pritoke Drine, na katerih smo postavili male hidroelektrarne, vsako s po 250 kilovati moči.

Zmogljivosti

Gre za reke Mlečva, Grabovica in Zeleni Jadar, ki so sicer dovolj močne, da bi na njih lahko postavili močnejše hidroelektrarne, vendar smo se odločili za manjše zmogljivosti. Razlog? Hidroelektrarne z močjo večjo od 250 kilovatov po dvajsetih letih preidejo v last države BiH, medtem ko naše male hidroelektrarne ostajajo tudi po tem času v našem lastništvu. Sicer pa smo z državo Bosno in Hercegovino uredili vso dokumentacijo in podpisali vse ustrezne pogodbe.

Tri elektrarne

Naše male hidroelektrarne v Bosni in Hercegovini nosijo komercialna imena MHE Drina 1 (na Mlečvi), MHE Drina 2 (na Grabovici) in MHE Drina 3 (na Zelenem Jadru); prvi dve že od otvoritve pred nekaj meseci delujeta s polno močjo, MHE Drina 3 pa je v zaključni gradbeni fazi.

Vabimo vas, da si ogledate fotografije gradnje in otvoritve ter se s tem prepričate o visoki kakovosti izvedenih in načrtovanih projektov.

Razdelitev na kilovate

Prav tako, kot smo sončne elektrarne razdelili na posamezne enote po sončnih panelih, smo tudi male hidroelektrarne razdelili na enote. Ker gre za 250-kilovatne sončne elektrarne, smo vsako hidroelektrarno razdelili na 250 enot, tako da je kilovat tudi najmanjša enota, ki jo je mogoče zakupiti. Cena najema kilovata je 4000 evrov.

Paketna ponudba

Zaradi omejene količine kilovatov, ki so še na razpolago, je kilovate mogoče zakupiti le v paketih. Paket vsebuje en kilovat in šest sončnih panelov. Trenutno je na razpolago druga mala hidroelektrarna iz našega porfelja, torej Drina 2, pri prvi smo že oddali vse kilovate v zakup, tretja pa je v zaključni fazi gradnje.

Paketi so na voljo le v omejenih časovnih in količinskih ponudbah (na razpolago dajemo po 50 paketov – svežnji).

 

Ponudbo si lahko ogledate tukaj.

https://www.mojaelektrarna.si/moja-hidroelektrarna/