Pravno obvestilo

OPOZORILO: z obiskom tega spletnega mesta ste zavezani k spoštovanju v nadaljevanju navedenih pogojev.

To spletno stran, ki vključuje domačo stran in vse druge pripadajoče spletne strani, upravlja družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o. Spletna stran je skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, avtorskopravno zaščitena. Družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o., dovoljuje pregledovanje, kopiranje, tiskanje in prenos gradiva s spletne strani izključno za osebno, nejavno in nekomercialno rabo ter v informativne namene, pod pogojem, da se v kopijah gradiva ohrani obvestilo o avtorstvu posameznega gradiva. Prepovedani so kakršnakoli druga raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja družbe MOJA ELEKTRARNA, d.o.o.

Dovoljena je izdelava medsebojnih povezav v okviru postopkov iskanja s spletnimi iskalniki (Yahoo, Google itd.), pri čemer si družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o., pridržuje pravico do prepovedi medsebojnih povezav za nekatere osebe, podjetja, združenja, skupine ljudi in skupine podjetij brez navedbe razlogov.

Vse informacije ali sporočila, ki jih bo kdo tretji posredoval preko spletnih obrazcev ali objavil na zaprtem delu spletne strani, bodo obravnavana kot zaupna in avtorskih pravic prosta ter se šteje, da je njihova uporaba prosta, uporabljena pa bodo izključno v povezavi z dejavnostmi, ki jih opravlja družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o. V primeru dvoma se šteje, da je tretji s posredovanjem ali objavo informacij oziroma sporočil na spletni strani neomejeno prenesel na družbo MOJA ELEKTRARNA, d.o.o. vse materialne avtorske pravice na teh informacijah oziroma sporočilih.

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, besedila in drugo gradivo predstavljajo nezavezujoče informacije, pri čemer si družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o., pridržuje pravico do poznejših sprememb.

Družba MOJA ELEKTRARNA, d.o.o., izključuje svojo odgovornost za kakršnokoli škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi uporabe gradiva s te spletne strani.

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.