Sončne elektrarne – pogosta vprašanja

Kaj je Moja elektrarna?

Moja elektrarna je uspešno slovensko podjetje, ki ponuja fizičnim osebam zakup sončnih panelov v okviru svojih sončnih elektrarn. Smo edini tovrstni ponudnik pri nas. Vlagateljem pripadajo triodstotne obresti, ki se izplačujejo enkrat letno.

Kakšen je namen projekta?

Vlagatelj pridobi nadpovprečne obresti, ki znašajo letno tri odstotke. Ideja projekta je ponuditi posameznikom možnost vlaganja presežnih finančnih sredstev v 100-odstotno ekološko neoporečno pridobivanje električne energije. Gre za skrbno načrtovan finančni projekt v sklopu preizkušenega modela našega lastnika, skupine PV-Invest, z močno izpostavljeno ekološko noto.

Katere so reference podjetja Moja elektrarna?

Podjetje Moja elektrarna je na slovenskem tržišču prisotno od leta 2014. V tem času je izvedlo devetnajst projektov oddaje sončnih panelov v zakup: SE Maribor, SE Murska Sobota, SE Kidričevo 1, SE Kamnik 1, SE Kamnik 2, SE Kidričevo 2, SE Kozina, SE Razkrižje, SE Prevalje 1, SE Šoštanj, SE Celje 1, SE Celje 2, SE Velenje, SE Železniki, SE Prevalje 2, SE Čatež 1, SE Čatež 2, SE Čatež 3 in SE Zorenci 1.

Projekte si lahko ogledate tukaj.

Kakšna so zagotovila za brezhibno delovanje »moje naložbe«?

Za nemoteno delovanje sončnih elektrarn je odgovorno podjetje Moja elektrarna. Življenjska doba sončnih panelov je 40 let, za kar jamči proizvajalec. Celotna naprava je zavarovana za tveganja, kot so požar, udar strele, kraja, izpad delovanja in izpad prihodkov ob morebitnem nedelovanju sončne elektrarne.

Kaj bi se zgodilo v primeru izpada mojega sončnega panela?

Sončni paneli so kakovostni ter redno vzdrževani in nadzorovani. Ne beležimo nikakršnih izpadov. Morebitno nedelovanje posameznega sončnega panela ne bi vplivalo na izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vlagatelja. Obresti bi bile tudi v tem primeru triodstotne, saj vse stroške ter celotno odgovornost nosi podjetje Moja elektrarna. V primeru popolnega nedelovanja pa bi sončni panel zamenjali z novim ali vlagatelju dodelili drugega.

Kako vlagateljem dodelite sončne panele?

Ko se oddajo v najem vsi sončni paneli v prejšnji sončni elektrarni, odpremo za najem novo sončno elektrarno. Merilo za dodelitev sončnih panelov znotraj posamezne sončne elektrarne je vrstni red prejetih nakazil. Če zaradi prevelikega povpraševanja zmanjka razpoložljivih sončnih panelov, jih do vzpostavitve nove sončne elektrarne ni mogoče najemati.

Kaj se zgodi, če sončnih panelov za najem zmanjka?

Ker so sončne elektrarne običajno zelo hitro razprodane, lahko v takem primeru rezervirate sončne panele v naslednji sončni elektrarni, ki je še v fazi priprave. Merilo za dodelitev sončnih panelov je vrstni red prejetih vložkov, ki se začnejo obrestovati takoj po prejemu nakazila tudi v primeru, če sončni paneli začasno niso na razpolago.

Kolikšna je cena najema posameznega sončnega panela?

Posamezni sončni panel lahko najamete za 600 evrov. Najem je namenjen le fizičnim osebam, zakupite pa lahko do 50 sončnih panelov, torej do skupne vrednosti 30.000 evrov.

Kako izvedem najem sončnih panelov?

Sončne panele lahko najenostavneje najamete prek spletne aplikacije na naši domači strani www.mojaelektrarna.si, kjer v košarici ali v zavihku »Želim sodelovati« izberete želeno število sončnih panelov ter sledite navodilom. Na spletni strani si lahko tudi natisnete izvod splošnih pogojev. Najem lahko izvedete tudi osebno v naših poslovnih prostorih na Ljubljanski cesti 1 v Domžalah, nas pokličete na 059 102 858 ali stopite v stik z nami prek info@mojaelektrarna.si. Z veseljem vam bomo poslali pogodbeno dokumentacijo ter vam svetovali in pomagali pri izvedbi naročila prek spleta ali pa bomo najem izvedli v vašem imenu, če boste tako želeli.

Nimam dostopa do interneta …

Če nimate dostopa do interneta, lahko izbrano število sončnih panelov naročite na telefonski številki 059 102 858, mi pa vam bomo na dom poslali ponudbo s priloženo položnico, brošuro in splošne pogoje.

Koliko časa velja ponudba, preden zapade?

Ponudba velja mesec dni. V tem času bo izbrano število sončnih panelov rezervirano na vaše ime. Po preteku enega meseca bomo rezervacijo, če je ne boste potrdili, sprostili, sončne panele pa vrnili v prodajo. V primeru, da želite sončne panele še vedno najeti z zamikom, vas prosimo, da celoten postopek naročila izvedete ponovno.

Kdo lahko zakupi sončne panele?

Sončne panele lahko zakupi polnoletna fizična oseba s prebivališčem v Sloveniji.

Kdaj začne veljati pogodba?

Pogodba začne veljati z dnem vplačila vložka, ko začnejo teči tudi obresti. Po nakazilu vam bomo po pošti poslali tudi potrdilo o zakupu sončnih panelov in posojilno pogodbo, saj se vložek vlagateljev formalno opredeli kot posojilo, ter certifikat na Vaše ime.

Katere so davčne obveznosti pri donosnosti?

Za fizične osebe velja obdavčitev obrestnih prihodkov, torej kapitalskega dobička v višini 27,5 odstotkov.

Kakšne so moje obveznosti glede akontacije dohodnine?

Akontacijo dohodnine izvede podjetje Moja elektrarna, zato vlagateljem ni treba posebej prijavljati dohodka od obresti na davčno upravo. Ko Moja elektrarna plača akontacijo dohodnine, dobijo vlagatelji na dom dopis, s katerim jih obvestimo o plačilu dohodnine.

Kdaj bom prejel nakazilo obresti?

Obresti vam bomo nakazali po enem letu od vplačila. Ker se nakazilo izvede konec meseca, se upoštevajo obresti od dneva vplačila do konca meseca naslednjega leta. Zaradi poenostavitve to izravnavo upoštevamo pri vseh izplačilih v naslednjih letih.

Primer: Če je vlagatelj zakupil panele 2. 11. 2016, bo prejel izplačilo obresti 30. 11. 2017, pri čemer se upošteva tudi število dni od 2. 11. 2016 do 30. 11. 2017. V letu 2018 pa se upoštevajo obresti od 30. 11. 2017 do 30. 11. 2018.

Ali je znesek izplačila fiksen?

Znesek izplačila je fiksen in sicer znaša tri odstotke vložka. Obresti začnejo teči z dnem vplačila, od zneska pa se odbije 27,5 % za davek od kapitalskega dobička. Na višino izplačila ne vplivajo tehnični ali vremenski pogoji – celotno tveganje nosi podjetje Moja elektrarna.

Kako in kdaj mi nakažete donos?

Vaš donos nakažemo na vaš transakcijski račun – po vsakem dopolnjenjem letu vlaganja izplačamo fiksen neto znesek v višini 2,175 % od vloženih sredstev, izračunan od dneva vplačila. Nakazilo obresti prejmete zadnji dan meseca, v katerem ste izvedli nakazilo vložka.

Ali lahko sončne panele dam v zakup naprej drugim osebam?

Sončne panele lahko po isti ceni, kot ste jih zakupili, vrnete samo podjetju Moja elektrarna. Vrednost sončnih panelov ostaja celotno obdobje pogodbenega razmerja nespremenjena.

 

Za koliko časa se sklepa pogodba?

Pogodba se sklepa za nedoločen čas, vendar jo lahko razdrete po preteku enega leta. V tem primeru vam podjetje Moja elektrarna v roku enega meseca povrne vaš vložek, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Če pogodbo prekinete po petih letih, krije administrativni strošek v višini 50 evrov podjetje Moja elektrarna, sicer pa vlagatelj. Administrativni stroški se nanašajo na vsak posamezni zakup, ki ga je opravila določena oseba. Iz projekta lahko izstopite tako, da nam to sporočite na elektronski naslov na info@mojaelektrarna.si ali s priporočeno pošto. Razlogov za izstop vam ni treba obrazložiti.

Ali se lahko obresti izplačujejo mladoletni osebi.

Sončne panele lahko zakupi le polnoletna oseba, obresti pa se lahko izplačujejo le vlagatelju osebno.

Največji okoljski projekt množičnega vlaganja prebivalstva pri nas!