Sončne elektrarne – pogosta vprašanja

Kaj je Moja elektrarna?

Družba Moja elektrarna je uspešno slovensko podjetje, ki ponuja fizičnim osebam zakup sončnih modulov v okviru svojih sončnih elektrarn. Smo edini tovrstni ponudnik pri nas. Vlagateljem pripadajo triodstotne obresti, ki se izplačujejo enkrat letno.

Kakšen je namen projekta?

Vlagatelj pridobi nadpovprečne obresti, ki znašajo letno tri odstotke. Ideja projekta je ponuditi posameznikom možnost vlaganja presežnih finančnih sredstev v 100-odstotno ekološko neoporečno pridobivanje električne energije. Gre za skrbno načrtovan finančni projekt v sklopu preizkušenega modela našega lastnika, skupine PV-Invest, z močno izpostavljeno ekološko noto.

Katere so reference podjetja Moja elektrarna?

Podjetje Moja elektrarna je na slovenskem tržišču prisotno od leta 2014. V tem času je izvedlo osemindvajste projektov oddaje sončnih modulov v zakup: SE Maribor, SE Murska Sobota, SE Kidričevo 1, SE Kamnik 1, SE Kamnik 2, SE Kidričevo 2, SE Kozina, SE Razkrižje, SE Prevalje 1, SE Šoštanj, SE Celje 1, SE Celje 2, SE Velenje, SE Železniki, SE Prevalje 2, SE Čatež 1, SE Čatež 2, SE Čatež 3, SE Zorenci 1, SE Zorenci 2, SE Kranj 1, SE Kranj 2, SE Kranj 3; SE Borovnica 1, SE Borovnica 2, SE Logatec, SE Kamnik Q, SE Novo mesto Q1 in Q2 ter SE Postojna 1.

Projekte si lahko ogledate tukaj.

Kakšna so zagotovila za brezhibno delovanje »moje naložbe«?

Za nemoteno delovanje sončnih elektrarn je odgovorno podjetje Moja elektrarna. Življenjska doba sončnih panelov je 40 let, za kar jamči proizvajalec. Celotna naprava je zavarovana za tveganja, kot so požar, udar strele, kraja, izpad delovanja in izpad prihodkov ob morebitnem nedelovanju sončne elektrarne.

Kaj bi se zgodilo v primeru izpada mojega sončnega modula?

Sončni moduli so kakovostni ter redno vzdrževani in nadzorovani. Ne beležimo nikakršnih izpadov. Morebitno nedelovanje posameznega sončnega modula ne bi vplivalo na izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vlagatelja. Obresti bi bile tudi v tem primeru triodstotne, saj vse stroške ter celotno odgovornost nosi podjetje Moja elektrarna. V primeru popolnega nedelovanja pa bi sončni modul zamenjali z novim ali vlagatelju dodelili drugega.

Kako vlagateljem dodelite sončne module?

Ko se oddajo v najem vsi sončni moduli v prejšnji sončni elektrarni, odpremo za najem novo sončno elektrarno. Merilo za dodelitev sončnih modulov znotraj posamezne sončne elektrarne je vrstni red prejetih nakazil. Če zaradi prevelikega povpraševanja zmanjka razpoložljivih sončnih modulov, jih do vzpostavitve nove sončne elektrarne ni mogoče najemati.

Kolikšna je cena najema posameznega sončnega modula?

Posamezni sončni modul lahko najamete za 1500 evrov. Najem je namenjen le fizičnim osebam, zakupite pa lahko do 50 sončnih modulov, torej do skupne vrednosti 75.000 evrov.

Kako izvedem najem sončnih modulov?

Sončne module lahko najenostavneje najamete prek spletne aplikacije na naši domači strani www.mojaelektrarna.si, kjer v košarici ali v zavihku »Želim sodelovati« izberete želeno število sončnih modulov ter sledite navodilom. Na spletni strani si lahko tudi natisnete izvod splošnih pogojev. Najem lahko izvedete tudi osebno v naših poslovnih prostorih na Partizanski cesti 6 v Mariboru, nas pokličete na 059 102 858 ali stopite v stik z nami prek info@mojaelektrarna.si. Z veseljem vam bomo poslali pogodbeno dokumentacijo ter vam svetovali in pomagali pri izvedbi naročila prek spleta ali pa bomo najem izvedli v vašem imenu, če boste tako želeli.

Nimam dostopa do interneta …

Če nimate dostopa do interneta, lahko izbrano število sončnih modulov naročite na telefonski številki 059 102 858, mi pa vam bomo na dom poslali ponudbo s priloženo položnico, brošuro in splošne pogoje.

Koliko časa velja ponudba, preden zapade?

Ponudba velja mesec dni. V tem času bo izbrano število sončnih modulov rezervirano na vaše ime. Po preteku enega meseca bomo rezervacijo, če je ne boste potrdili, sprostili, sončne module pa vrnili v prodajo. V primeru, da želite sončne module še vedno najeti z zamikom, vas prosimo, da celoten postopek naročila izvedete ponovno.

Kdo lahko zakupi sončne module?

Sončne module lahko zakupi polnoletna fizična oseba s prebivališčem v Sloveniji.

Kdaj začne veljati pogodba?

Pogodba začne veljati z dnem vplačila vložka, ko začnejo teči tudi obresti. Po nakazilu vam bomo po pošti poslali tudi potrdilo o zakupu sončnih modulov in posojilno pogodbo, saj se vložek vlagateljev formalno opredeli kot posojilo, ter certifikat na vaše ime.

Katere so davčne obveznosti pri donosnosti?

Pogodbene obresti, ki jih mora družba Moja elektrarna na podlagi posojilne pogodbe izplačati vlagatelju, ki je fizična oseba, so
dohodek iz kapitala, ki je obdavčen z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2). Višina davka je odvisna od zakonodaje na dan izplačila.

Kakšne so moje obveznosti glede akontacije dohodnine?

Vlagatelj nima obveznosti do akontacije dohodnine. Akontacijo dohodnine namreč izvede podjetje Moja elektrarna. Ko podjetje Moja elektrarna plača akontacijo dohodnine, dobijo vlagatelji na dom dopis, s katerim jih obvestimo o plačilu dohodnine.

Kdaj bom prejel nakazilo obresti?

Obresti vam bomo nakazali po enem letu od vplačila. Ker se nakazilo izvede konec meseca, se upoštevajo obresti od dneva vplačila do konca meseca naslednjega leta. Zaradi poenostavitve to izravnavo upoštevamo pri vseh izplačilih v naslednjih letih.

Primer: Če je vlagatelj zakupil sončne module 2. 11. 2020, bo prejel izplačilo obresti 30. 11. 2021, pri čemer se upošteva tudi število dni od 2. 11. 2020 do 30. 11. 2021. V letu 2022 pa se upoštevajo obresti od 30. 11. 2021 do 30. 11. 2022.

Ali je znesek izplačila fiksen?

Znesek izplačila je fiksen, saj so tudi obresti fiksne. Višina neto obresti je 2,25 %, saj mora podjetje Moja elektrarna na podlagi veljavne zakonodaje, odbiti davek od kapitalskega dobička. Izplačila obresti opravljajo ob koncu meseca, zato lahko edino v prvem letu pride do večjega izplačila obresti. Obresti se namreč začnejo šteti od dneva vplačila do zadnjega dne v mesecu vplačila naslednjega leta, ko je prvo izplačilo obresti. Vsa nadaljnja leta je znesek fiksen, saj imajo obresti od takrat zmeraj enako dobo štetja za obdobje 1 leta oz. 365 dni. Prav tako na višino izplačila ne vplivajo tehnični ali vremenski pogoji – celotno tveganje nosi podjetje Moja elektrarna.

Kako in kdaj mi nakažete donos?

Podjetje Moja elektrarna donos nakaže na vlagateljev transakcijski račun. Izplačilo donosa je vsako leto na zadnji dan v mesecu zakupa modulov.

Ali lahko sončne module dam v zakup naprej drugim osebam?

Sončne module lahko po isti ceni, kot ste jih zakupili, vrnete samo podjetju Moja elektrarna. Vrednost sončnih modulov ostaja celotno obdobje pogodbenega razmerja nespremenjena.

 

Za koliko časa se sklepa pogodba?

Pogodba se sklepa za nedoločen čas, vendar jo lahko razdrete po preteku enega leta. V tem primeru vam podjetje Moja elektrarna v roku enega meseca povrne vaš vložek, skupaj s pripadajočimi obrestmi. Če pogodbo prekinete po petih letih, krije administrativni strošek v višini 50 evrov podjetje Moja elektrarna, sicer pa vlagatelj. Administrativni stroški se nanašajo na vsak posamezni zakup, ki ga je opravila določena oseba. Iz projekta lahko izstopite tako, da nam to sporočite na elektronski naslov na info@mojaelektrarna.si ali s priporočeno pošto. Razlogov za izstop vam ni treba obrazložiti.

Ali se lahko obresti izplačujejo mladoletni osebi.

Sončne module lahko zakupi le polnoletna oseba, obresti pa se lahko izplačujejo le vlagatelju osebno.

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.