Vlaganje v sončne celice naših sončnih elektrarn po vsej Sloveniji se obrestuje dvojno: najprej vam, vlagateljem, z nadpovprečno obrestno mero, in potem naravi – z neprecenljivo obrestno mero.

Investicija v sončne panele naših elektrarn kot način realizacije okoljskih prizadevanj vsakega posameznika postaja z našim projektom dosegljiva vsakomur. Seveda je projekt finančno podkrepljen z nadpovprečnimi obrestmi, ki pripadajo vam, vlagateljem.
 

Beseda direktorja

Spoštovane vlagateljice, spoštovani vlagatelji,

vesel in ponosen sem, da sem s 1. januarjem od kolega in dolgoletnega dobrega poslovnega partnerja Petra Kokota prevzel vodenje družbe Moja elektrarna. Iz operativnih razlogov se novi sedež družbe seli v Maribor, medtem ko vse ostale prvine in podrobnosti poslovanja Moje elektrarne, kot so vključenost v skupino PV-Invest iz Avstrije, splošni pogoji Moje elektrarne, vsebina pogodbe z vlagatelji, nadpovprečne obresti, minimalno obdobje vezave, varnost naložb in subvencionirana cena električne energije, ostajajo nespremenjene.

Prav tako se ohranja vizija podjetja: z gradnjo in vključevanjem novih zmogljivosti nenehno vzpostavljati največjo mrežo sončnih elektrarn v Sloveniji in tako omogočati največji ekološki projekt v državi, ki temelji na soudeležbi prebivalstva. Vizijo bomo z odzivanjem na nove tržne priložnosti v tem in v prihodnjih letih dodatno nadgrajevali.

Na osnovi trdnih temeljev je z oddajanjem sončnih panelov kot obliko vlaganja presežnih finančnih sredstev fizičnih oseb naše podjetje Moja elektrarna trenutno tik pred začetkom novega najemnega cikla v že 28. sončni elektrarni.

Z uspešnim uresničevanjem visoko začrtanih ciljev naša vizija ostaja tudi naša obveza, ki jo z veseljem uresničujemo v dobro okolja in vas, spoštovane vlagateljice in spoštovani vlagatelji: še naprej si bomo prizadevali upravičevati vaše zaupanje, z nadpovprečnimi obrestmi pa bomo v naše in vaše veliko zadovoljstvo še naprej ostali prepoznavni kot eni izmed vodilnih ponudnikov v segmentu varnih vlaganj in širše.   

Lepo vas pozdravljam,

Primož Tručl

primoz.trucl@mojaelektrarna.si

Maribor, 1. januar 2022

Dva vidika naših projektov

Ekološki vidik

Ekološki vidik je tisti, ki daje projektu dodatni smisel – z zavedanjem, da lahko vsak posameznik bistveno pripomore k manjši zasičenosti okolja s toplogrednimi plini. Naš projekt to omogoča in imamo odlične rezultate, na katere smo ponosni.

Finančni vidik

Finančni vidik je osnovni namen vsake naložbe in tudi v našem primeru je tako. Svoja presežna finančna sredstva lahko nadpovprečno dobro unovčite in s tem poskrbite za varno prihodnost sebe in svojih najdražjih.

Predstavitev obeh podjetij

Moja elektrarna je uspešno slovensko podjetje, ki omogoča državljanom Slovenije, da vlagajo v najem sončnih panelov naših sončnih elektrarn in ob tem pridobivajo nadpovprečne 3-odstotne obresti.

Skupina PV-Invest, naša lastnica z bogatim finančnim zaledjem, ima v lasti sončne elektrarne v številnih državah, in je eno vodilnih podjetij s področja množičnega investiranja v sončne elektrarne v Evropi.

Varnost investicije

Zagotovila države

Država, ki zagotavlja višjo fiksno odkupno ceno elektrike za obdobje 15 let, se je zavezala, da cene za že podpisane pogodbe ne bo spreminjala, tudi če se bo spremenila zakonodaja. S tem lahko zagotavljamo nadpovprečno obrestno mero za ves čas trajanja pogodbe.

Zagotovili podjetij

Podjetje Moja elektrarna in skupina PV-Invest zagotavljata, da imata ustrezno kapitalsko osnovo in likvidnost ter bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje za vodenje in upravljanje sončnih elektrarn.
 

Trije enostavni koraki do vaše naložbe

Zakupite lahko od 1 do 50 sončnih panelov po 600 evrov za kos. Donos na naložbo se izplačuje enkrat letno v višini 18 evrov za sončni panel, kar ustreza letni obrestni meri v višini 3 odstotkov.

 

Najem najpreprostejše izvedete na naši domači strani, torej tukaj, kjer v zavihku Želim sodelovati izberete želeno število sončnih panelov in si natisnete svoj izvod splošnih pogojev. Zakup lahko opravite tudi osebno v naših poslovnih prostorih na Ljubljanski cesti 1 v Domžalah, po telefonu 059 102 858 ali s pomočjo elektronske pošte info@mojaelektrarna.si.

Po prejemu nakazila za zakup izbranega števila sončnih panelov vam bomo po pošti poslali pogodbo, dokazilo o vplačilu in certifikat, iz katerega bo razvidno, da so sončni paneli zakupljeni na vaše ime. Obresti začnejo teči z dnem plačila.

Ohranimo Slovenijo!

Največji okoljski projekt množičnega vlaganja prebivalstva pri nas!