PROJEKTI

Sončne elektrarne, zasnovane tako, da omogočajo množično vlaganje prebivalstva in pridobivanje nadpovprečnih obresti, so »sončna« nit vseh naših projektov.

Trenutno se odvija že naš 29. projekt sončne elektrarne za najem v Sloveniji. Gre za strešno sončno elektrarno SE Novo mesto Q2 in le pri tej sončni elektrarni je mogoče zakupiti sončne module, saj so vse ostale sončne elektrarne, pri katerih smo pred tem omogočili najem sončnih modulov z namenom vlaganja in pridobivanja nadpovprečnih obresti, že zaključene.

Vključno z aktualno sončno elektrarno SE Novo mesto Q2 smo od leta 2014 izvedli že 29 projektov, pri katerih smo prebivalstvu ponudili najem sončnih modulov. Gre za skupaj štiri talne sončne elektrarne (po dve v Kidričevem in v Zorencih) ter petindvajset strešnih (po tri v Čatežu, Kranju in Kamniku, po dve v Celju, Prevaljah, Borovnici in Novem mestu ter po eno v Mariboru, Murski Soboti, Gradišču pri Matreji, Razkrižju, Šoštanju, Velenju, Železnikih in Logatcu).

Največji elektrarni v Sloveniji v obeh kategorijah

Med zgoraj navedenimi projekti lahko izpostavimo dva, ki si zaslužita posebno pozornost, saj predstavlja vsak v svoji kategoriji največjo elektrarno v Sloveniji: SE Kidričevo 1, največja talna, in SE Kamnik 1, največja strešna sončna elektrarna (na fotografiji desno zgoraj). 

Naši začetki

Idejo o razvoju projekta, ki želi prebivalcem omogočiti vključevanje v okoljska prizadevanja za ohranjanje narave s poudarkom na pridobivanju čiste energije, smo začeli razvijati kmalu po tem, ko se je v številnih razvitih evropskih državah množično investiranje pokazalo kot prava rešitev. Tako smo že leta 2014 lansirali prva tovrstna projekta, in sicer v Mariboru in v Murski Soboti, ki sta že takoj po oživitvi potrdila naše prepričanje, da tudi Slovenija spada med razvite države na področju prepleta ekologije in investicij.

Zgledi

Čeprav smo se pred tem desetletje ukvarjali s področjem fotovoltaike na zahtevnih zahodnoevropskih trgih in tako pridobili vse izkušnje za obvladovanje tako tehničnega dela projekta kot vodenja investicij, smo idejo vlaganja prebivalstva povzeli po naši lastnici, skupini PV-Invest. Skupina PV-Invest spada med vodilne evropske družbe s področja množičnega investiranja, njene skupne kapacitete znašajo nad 70.000 kWp, njen direktor Günter Grabner pa je eden vodilnih avstrijskih finančnih strokovnjakov za naložbe; dolga leta je na vidnih funkcijah deloval v tudi v ZDA.

Naše sončne elektrarne ne motijo okolja

Vse naše sončne elektrarne so postavljene na kmetijsko nezanimivih ali na industrijskih območjih oz. na obstoječih objektih različnih namembnosti.

Primer sončne elektrarne na strehi industrijskega objekta – SE Kamnik 1 in 2
Primer sončne elektrarne na strehi trgovskega centra – SE Celje 1
Primer sončne elektrarne na strehi osnovne šole – SE Razkrižje
Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.