SE Razkrižje

Lokacija

Razkrižje

Moč

113 kWp

Sončni paneli

471

Zmanjšanje CO₂

80 ton letno
SE Razkrižje stoji na slovenski strani meje s Hrvaško. Postavljena je na strehah tamkajšnje osnovne šole, je redno vzdrževana in v celoti zavarovana. Zgrajena in priključena na distribucijsko omrežje je bila leta 2013. Sestavne dele elektrarne – polikristalne sončne module, razsmernike, transformator, konstrukcijo – so dobavili priznani svetovni proizvajalci, kot sta Yingli in Aurora. Jamstva dobaviteljev omogočajo delovanje elektrarne na visoki ravni še naslednjih 30 let.

Sončna elektrarna deluje od samega začetka brezhibno. Podjetje Zeleni biser, ki je v 100% lasti podjetja Moja elektrarna, ima s strani Agencije Republike Slovenije za energijo izdano Odločbo o dodelitvi podpore kot tudi zagotovljen odkup proizvedene električne energije. Agencija je SE OŠ razkrižje dodelila Deklaracijo. S podjetjem Borzen, organizatorjem trga z električno energijo, imamo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore za obdobje 15 let.
Tehnične karakteristike

Fotonapetostni moduli (sončni paneli)
število: 490
moč posameznega panela: 230 Wp
proizvajalec: Yingli (vrhunski kitajski proizvajalec)

Razsmerniki

– Aurora
– švedski izdelki

Vsi proizvajalci opreme so vrhunski. Vse tehnične naprave imajo ustrezno potrdilo o skladnosti.

SE OŠ razkrižje je bila priključena na omrežje v letu 2013 in od vsega začetka deluje brezhibno.

Nadzor

– on-line monitoring
– hitra odzivnost vzdrževalcev

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.