Namen

Varčevanje prebivalstva z namenom nadpovprečnega plemenitenja sredstev, ki mu daje pravi smisel zavedanje, da smo skupaj naredili nekaj izredno dobrega za okolje – to je naše poslanstvo.
Varčevanje oziroma vlaganje s poudarkom na vašem nadpovprečnem zaslužku je, tako kot pri vsakem finančnem projektu, temeljni namen projekta. Temu daje dodatno dodano vrednost dejstvo, ki ga finančni projekti navadno ne vključujejo – zavest, da smo za naravo naredili nekaj zares dobrega.

Dvojni namen

Dvojni namen je torej tisto, kar opredeljuje naš finančno-ekološki projekt in mu daje smisel. Za uresničevanje obeh vidikov je poskrbljeno v celoti.

Finančni del projekta

Varčevanje, ki se odraža v plemenitenju vloženih finančnih sredstev po 3-odstotni obrestni meri, je bistvena konkurenčna prednost tega projekta. Višina obresti je nadpovprečno visoka, višja kot pri vezanih vlogah v bankah. Zaradi ustrezne zasnove projekta namreč država pomembno prispeva k višini obrestne mere in s tem zagotavlja varčevanje, zanimivo za vlagatelje.

Ekološki del projekta

Ekologija je trend, ki bo najbolj zaznamoval razvoj civilizacije v prihodnjem obdobju. Z našim projektom se lahko temu razvoju priključite že zdaj in tako prispevate svoj delež k reševanju okoljske problematike, ki je v Sloveniji pereča, vendar s prizadevanji na vseh ravneh postaja obvladljiva in usmerjena k rešitvi na najboljši možni način.

Prednosti varčevanja oziroma vlaganja v naše sončne panele

Za razliko od vezanih vlog v bankah lahko svoja sredstva že po preteku enega leta kadarkoli enostavno sprostite tako, da odstopite od pogodbe. V tem primeru vam v roku 30 dni od prekinitve pogodbe celotni vložek, skupaj s pripadajočimi obrestmi, povrnemo na vaš račun.

Dodatne prednosti

Sistem zakupa oziroma najema sončnih panelov smo razvili na osnovi koncepta, ki ga uporablja naša lastnica, skupina PV-Invest v Avstriji in drugod po Evropi, ter ga na podlagi specifičnosti našega trga prilagodili domačim razmeram. Razlika med sistemoma je pomembna: pri nas sončnih panelov ni treba kupiti, ampak jih lahko najamete, kar pomeni možnost vezave finančnih sredstev v nižjih vrednostih in možnost hitrejše sprostitve vloženega denarja že v roku enega meseca.

Ekološki vidik

R

100% čista energija sonca

Finančni vidik

R

3% letna obrestna mera

Skupna moč sončnih elektrarn pod okriljem Moje elektrarne je 10,1 MWp (10.100 kW), v letu 2019 pa bodo skupaj proizvedle 12.000 MWh električne energije in s tem okolju prihranile 7.800 ton izpusta CO2.

Ohranimo Slovenijo!

S sodelovanjem v našem skupnem projektu boste pomagali ohranjati Slovenijo čisto in zeleno, kar se vam bo obrestovalo z nadpovprečnimi, 3 odstotnimi obrestmi. Po enem letu vezave lahko pogodbo prekinete kadarkoli, vaš denar pa vam bomo na vaš račun skupaj s pripadajočimi obrestmi nakazali v roku 30 dni.