SE Gradišče pri Materiji

Lokacija

Gradišče pri Materiji

Moč

520 kWp

Sončni paneli

2170

Zmanjšanje CO₂

200 ton letno

SE Gradišče pri Materiji stoji na nadmorski višini 500 metrov. Značilnost kraja sta nadpovprečni osončenost in čistost ozračja.

SE Gradišče pri Materiji je postavljena na strehah podjetja Kolinska, je redno vzdrževana in v celoti zavarovana. Zgrajena in priključena na distribucijsko omrežje je bila leta 2011. Sestavne dele elektrarne – polikristalne sončne module, razsmernike, transformator, konstrukcijo – so dobavili priznani svetovni proizvajalci, kot sta Yingli in Solar Max. Jamstva dobaviteljev omogočajo delovanje elektrarne na visoki ravni še naslednjih 30 let.

Sončna elektrarna deluje od samega začetka brezhibno. Podjetje Grazon, ki je v 100% lasti podjetja Moja elektrarna, ima s strani Agencije Republike Slovenije za energijo izdano Odločbo o dodelitvi podpore kot tudi zagotovljen odkup proizvedene električne energije. Agencija je SE Kozina dodelila Deklaracijo in jo vnesla v register pod številko 136-05-0148/0175/2011/0548/2011. S podjetjem Borzen, organizatorjem trga z električno energijo, imamo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore št. CP/130/2012 za obdobje 15 let.

Letna proizvodnja SE Kozina zadostuje za povprečno porabo 150 gospodinjstev.

Tehnične karakteristike

Fotonapetostni moduli (sončni paneli)
število: 2170
moč posameznega panela: 240 Wp
proizvajalec: Yingli (vrhunski kitajski proizvajalec)

Razsmerniki
Solar Max (švicarski izdelki)

Vsi proizvajalci opreme so vrhunski. Vse tehnične naprave imajo ustrezno potrdilo o skladnosti.

 

SE Gradišče pri Materiji je bila priključena na omrežje konec leta 2011 in od vsega začetka deluje brezhibno.

Nadzor
on-line monitoring
hitra odzivnost vzdrževalcev

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.