SE Kidričevo 2

Lokacija

Ptuj

Moč

1 MWp

Sončni paneli

4.500

Zmanjšanje CO₂

200 ton letno
SE Kidričevo 2 se nahaja na varovanem območju podjetja Talum d.d. in je najbolj učinkovita talna sončna elektrarna v Sloveniji. Zgrajena in priključena na distribucijsko omrežje je bila leta 2010. Sestavne dele elektrarne – polikristalne sončne module, razsmernike, transformator, konstrukcijo – so dobavili priznani svetovni proizvajalci, kot sta SMA in Siemens. Jamstva dobaviteljev omogočajo delovanje elektrarne na visoki ravni še naslednjih 30 let.

Sončna elektrarna deluje od samega začetka brezhibno. Podjetje Vesol, ki je v 100% lasti podjetja Moja elektrarna, ima s strani Agencije Republike Slovenije za energijo izdano Odločbo o dodelitvi podpore kot tudi zagotovljen odkup proizvedene električne energije. Agencija je SE Kidričevo 2 dodelila Deklaracijo in jo vnesla v register pod številko 5903-05-0167. S podjetjem Borzen, organizatorjem trga z električno energijo, imamo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore št. CP/364/2010 za obdobje 15 let.

Ime: SE Kidričevo 2
Moč: 1 MWp
Proizvodnja: 1,15 mio kWh/leto

Letna proizvodnja SE Kidričevo 2 zadostuje za povprečno porabo 300 gospodinjstev.

Tehnične karakteristike
Fotonapetostni moduli (sončni paneli):
število: 4500
moč posameznega panela: 240 Wp

Razsmerniki
število: 87
SMA
nemški izdelki

Transformatorska postaja
moč: 1 MW
ABB/SMA
nemški/švedski izdelki

Vsi proizvajalci opreme so vrhunski.
Vse tehnične naprave imajo ustrezno potrdilo o skladnosti.

SE Kidričevo 2 je bila priključena na omrežje konec leta 2010 in od vsega začetka deluje brezhibno.

Nadzor
24-urni video nadzor
on-line monitoring
hitra odzivnost vzdrževalcev

Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.