SE Kranj 1

Lokacija

Kranj

Maksimalna moč

119 kWp

Sončni paneli

534

Zmanjšanje CO₂

90 ton letno

SE Kranj 1 je strešna sončna elektrarna, edina, ki smo jo na osončenih strehah Iskratela, enega od naslednikov legendarne kranjske Iskre, podjetja z več kot 70-letno tradicijo in danes prepoznavnega v Evropi kot vodilnega ponudnika telekomunikacijskih nišnih rešitev, namenili kot dobro možnost za vlaganje v sončne panele.

Elektrarna je bila zgrajena in priključena na distribucijsko omrežje leta 2013 ter je redno vzdrževana in v celoti zavarovana. Sestavne dele elektrarne ter konstrukcijo so dobavili priznanih proizvajalci, kot so Canadian Solar (polikristalni sončni moduli), SMA Tripower (razsmerniki) in Siemens (transformator).

Elektrarna že od vsega začetka deluje brezhibno, kakovost materiala in izgradnje pa bosta njeno delovanje na visoki ravni omogočala  še naslednjih 15 let.

Tehnične karakteristike

 • vršna moč: 119 kWp
 • število sončnih panelov: 534
 • proizvodnja: 136.000 kWh/leto
 • zmanjšanje CO2: 90.000 kg/leto

Fotonapetostni moduli (sončni paneli):

 • moč posameznega panela: 223 Wp
 • proizvajalec: Bisol (slovenski proizvajalec)

Razsmerniki:

 • SMA Tripower
 • nemški izdelki

Vsi proizvajalci opreme so vrhunski. Vse tehnične naprave imajo ustrezno potrdilo o skladnosti.

Nadzor

 • 24-urni on-line monitoring iz Slovenije in na ravni skupine iz Avstrije
 • hitra odzivnost vzdrževalcev
 • lastna inženirska ekipa na ravni skupine

Zagotovili

 • registrska številka deklaracije:
  313-52/2016-2/341
 • pogodba o zagotavljanju podpore za obdobje 15 let:
  136-05-0319/0356
Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.