SE ZORENCI 1

Lokacija

Zorenci

Moč

546 kWp

Sončni paneli

2275

Zmanjšanje CO₂

280 ton letno

SE Zorenci 1 je talna elektrarna, ki stoji na kmetijsko nezanimivem glinastem pobočju pri Zorencih. Je redno vzdrževana in v celoti zavarovana; zgrajena in priključena na distribucijsko omrežje je bila leta 2013. Sestavne dele elektrarne ter konstrukcijo smo naročili pri priznanih dobaviteljih – Canadian Solar (polikristalni sončni moduli), SMA Tripower (razsmerniki), Siemens (transformator) … Elektrarno smo načrtovali in zgradili z lastnim znanjem in z lastnimi sredstvi v okviru podjetja KPV, ki je v sklopu naše skupine odgovorno za projektiranje in inženiring. Elektrarna že od začetka dalje deluje brezhibno. Kakovost materiala in izgradnje bo delovanje elektrarne na visoki ravni omogočalo še naslednjih 20 let.

 

Tehnične karakteristike

 • moč: 546 kWp
 • število sončnih panelov: 2275
 • proizvodnja: 430.000 kWh/leto
 • zmanjšanje CO2: 280.000 kg/leto

Fotonapetostni moduli (sončni paneli)

 • moč posameznega sončnega panela: 240 Wp
 • proizvajalec: Canadian Solar (vrhunski kitajski proizvajalec)

Razsmerniki

 • SMA Tripower
 • nemški izdelki

Nadzor

 • on-line monitoring
 • hitra odzivnost vzdrževalcev

 

Zagotovila

Sončna elektrarna že od začetka deluje brezhibno. Podjetju PV Zorenci Invest, ki je v 100% lasti podjetja Moja elektrarna, je Agencija Republike Slovenije za energijo za to sončno elektrarno izdala odločbo o podpori, ji dodelila ustrezno deklaracijo in zagotovila odkup proizvedene električne energije. S podjetjem Borzen, organizatorjem trga z električno energijo, imamo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore za obdobje 15 let.

Dokumenta:

 • registrska številka deklaracije: 313-203/2018-4/370
 • pogodba o zagotavljanju podpore za obdobje 15 let: CP/12/2019
Največji projekt vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne pri nas.