MHE Drina 3

Lokacija

Reka Zeleni Jadar

Država

BIH

Moč

250 kW

Število kilovatov za zakup

0

OPIS

MHE Drina 3 je trenutno še v fazi gradnje in bo dograjena ter predana namenu v drugi polovici letošnjega leta. Stoji na reki Zeleni Jadar v Bosni in Hercegovini v porečju reke Drine, ki s pritoki velja za eno najbolj vodnatih rek v širši regiji.